9 Lời khuyên về bố cục của nhiếp ảnh gia Steve Mccurry

9 Lời khuyên về bố cục của nhiếp ảnh gia Steve Mccurry

1. Quy tắc 1/3

Đây là quy tắc phổ biến nhất. Bạn nên chia tấm hình của mình ra làm 3 phần chiều dọc, 3 phần chiều ngang, từ đó căn chỉnh để đặt chủ thể vào quy tắc này.