Sticker

Showing all 8 results

Bộ sưu tập Sticker

Soc Design And Printing luôn cập nhật và “đu trend” theo xu hướng để design lên những bộ Sticker tuyệt đẹp,
Bộ Sticker đó dùng để làm gì?
Mỗi chúng ta,

Ai cũng có ít nhất 1 cái ly tại nhà hoặc văn phòng làm việc?
Ai cũng có ít nhất 1 cái nón bảo hiểm?
Ai cũng có ít nhất 1 cái Laptop?

Còn gì đẹp hơn và xu hướng hơn khi chúng ta đều có thể “đu trend” những cái gì hay hay trong mỗi ngày trên những vật dụng, đồ dùng cá nhân của chúng ta?
Soc Design Anh Printing sẽ đem đến cho bạn những điều muốn chia sẽ, những điều gì hay hay, mới mới mỗi ngày